Toimintakertomus 1.5.55-30.4.56

(Dokumentti lähes alkuperäisessä muodossaan)

Hälytyksiä on yllämainittuna aikana ollut kuusi,
nimittäin 24/6 kulovalkea, 1/8 metsäpalo Pentalassa,
joka kesti 2 vuorokautta ja johon osallistuivat kaikki
kunnan palokunnat, kulovalkea 30/8 Sökössä, ja 15/9
kulovalkea Larsvikissa, 30/10 kulovalkea Sökössä ja
2/2 56 huvilapalo Bondaksessa. Palokunta on nyt toimi-
nut 5 vuotta ja sillä on ollut kaikkiaan 18 hälytystä.

Varikkorakennus on nyt melkein valmis. Puuttuu vain
lattian laskeminen sementillä ja maalaus. Talo on
tilava ja lämmin ja sijaitsee se lähellä tietä ja
laituria. Se on rakennettu lahjoitetulle maalle, puu-
tavara on samoin saatu lahjoituksina sekä myös puuta-
varan sahaus, kaikki työt on suoritettu talkootyönä.

Paloauto. Kunnan Palolautakunnan rahoittaessa auton
oston omistamme nyt käytetyn Ford kuorma-auton. Auto
tullaan kunnan palokeskuksessa muuttamaan tarkoituk-
seensa sopivaksi, mm. varustamaan pienellä vesisäi-
liöllä ja täydentämään palovarusteita.

Sähkövalaistus on asennettu varikkorakennukseen

Jäsenmaksu on 200:- vuodelta kannatusjäseniltä.
Nämä rahat käytetään juokseviin kuluihin.