Mitä hälytysosastossa tehdään?

Hälytysosaston miehistö kokoontuu maanantaisin harjoittelemaan. Harjoitus voi olla joko käytännön harjoittelua tai teoriakoulutusta. (kts. Harjoitusohjelma 2013) Palokunnassamme harjoitellaan viikottain erilaisissa onnettomuus-, tulipalo ynnä muissa vastaavissa tilanteissa toimimista. Palokunta on ilmainen harrastus ja toiminnassa tarvittavat suojavarusteet ja vakuutukset hankkii palokunta.
VPK:t osallistuvat myös erilaisiin yleisötapahtumiin, avustavat pelastuslaitosta valistuskampanjoissa (esim. Nou Hätä ja 112-päivä). Lisäksi VPK:t tekevät yleensä myös erinäisiä työsuorituksia, kuten tulityön vartiointia, alkusammutuskoulutusta jne. Kaikki toiminta on täysin vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja ilmaista, eikä siitä näinollen makseta myöskään mitään korvauksia.

Mitä eroa VPK:lla ja pelastuslaitoksilla on?

Vapaapalokunnat, eli VPK:t koostuvat täysin vapaaehtoisista miehistä ja naisista. VPK:laiset eivät saa korvausta hälytykseen osallistuessaan. Vapaapalokuntalaiset saavat yleensä hälytyksen hakulaitteilla tai tekstiviestillä matkapuhelimeen. Hälytys tapahtuu Länsi-Uudenmaan hätäkeskuksen tilannearvion jälkeen tai palomestarin pyynnöstä. Hakulaite tai kännykkä voi hälyttää minä vuorokauden aikana tahansa, minä päivänä tahansa. Vapaapalokunnan hälytysosaston jäsen on valmiina auttamaan 24 h vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä.  Hälytyksiin osallistuvien jäsenten määrä on keskimäärin 7 henkilöä. Palokuntamme hälytysvalmius on kello 07:00 - 17:00 20 min ja kello 17:00 - 07:00 12 min,  jossa ajassa täytyy hälytetyn yksikön olla liikkeellä vähintään 1+3 vahvuudella. Pelastuslaitoksen hälytysvalmius on ympäri vuorokauden 1 minuutti.

Kurssit
Hälytysosastolaiset eivät ole ammatiltaan palomiehiä, vaan aivan tavallisia kansalaisia - niinkuin sinäkin - jotka ovat käyneet palokuntakursseja saadakseen tietoa ja oppiakseen taitoja palo- ja onnettomuuspaikoilla toimiakseen. VPK:lainen voi joskus joutua yhtä vaativiin tehtäviin kuin ammattipalomiehet (varsinkin paikkakunnilla joissa ei pelastuslaitoksen miehittämää paloasemaa ole). Peruskurssit ja suuri osa muistakin kursseista ovat palokuntalaisille ilmaisia ja ne järjestää yleensä Uudenmaan Pelastusliitto yhdessä Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksen kanssa.

Miehistön peruskoulutus
Sammutusmiesharjoittelija

 • Perehdyttäminen joka toteutetaan yleensä palokunnan sisällä

Nuorempi sammutusmies

 • Sammutustyökurssi osat 1 ja 2 (50 tuntia+12 t)

 Sammutusmies

 • Savusukelluskurssi (28 t)
 • Palokuntien ensiapukurssi (30 t)
 • Pelastustyökurssi (21 t)

Vanhempi sammutusmies

 • Öljyvahingontorjuntakurssi (20 t)
 • Vaarallisten aineiden kurssi (20 t)
 • Pintapelastus kurssi (18 t)
 • Palokuntien ensivastekurssi (25 t)

Alipäällystön ja muun päällystön peruskoulutus
Yksikönjohtaja

 • Yksikönjohtajakurssi (100 t)

 Sopimuspalokunnan päällikön peruskoulutus

 • Sopimuspalokunnan päällikkökurssi (70 t)

Täydennyskursseja ovat: alkusammutus, suojelutoiminta poikkeusoloissa, konemieskurssi, savusukellusharjoitus purkutalossa, hälytysajoneuvon kuljettajakoulutus, metsäpalontorjunta, psyykkinen ensiapu, sisäpalosimulaattorikurssi, tulipalojen ja onnettomuuksien ennalta ehkäisy, jälkivahinkojen torjunta, palokuntien liikuntakoulutus ja kuntotestaus, vaarallisten aineiden tunnistaminen, vanhemman sammutusmiehen täydennyskurssi, eläinten pelastaminen, palokuntien viestiliikenne, palokunnan toiminta poikkeusoloissa ja toimi oikein paloilmoittimella.

Mitkä ovat pääsyvaatimukset?

Miehistön toimintaan voit osallistua jos olet yli 16 vuotias, terve ja nautit kansalaisluottamusta (Et omaa rikosrekisteriä). Hälytyksiin voit osallistua täytettyäsi 18 vuotta ja käytyäsi vähintään perehdyttämisen ja sammutustyökurssin. Kunto tulisi myös olla hyvä.

Nuoriso-osastoon otetaan 10-17 vuotiaita nuoria tyttöjä ja poikia, jossa heille opetetaan palokuntatoiminnan perusasioita.

Tule mukaan!

Jos asut Espoossa, tarkista "Muu Espoo"-sivulta sivuiltamme missä sijaitsee sinulle lähin VPK. Jos asut muualla kuin Espoossa, tarkista Palokuntarekisterin palokuntahausta missä sijaitsee sinulle lähin VPK. Ilmaise kiinnostuksesi lähettämällä lähimmälle VPK:lle sähköpostia, tai soita palokunnan vastuuhenkilölle. Sinut pyydetään mahdollisesti jo seuraaviin harjoituksiin mukaan. Jos asut Suur-Espoonlahden alueella niin Sökö Sommarö FBK VPK olisi sinulle lähin VPK, voit lähettää myös sähköpostia yhteystiedot sivuilta. Annamme mielellämme lisätietoja.

Lisätietoja koko Suomen palokuntatoiminnasta saa osoitteesta http://www.spek.fi.


Muita hyödyllisiä linkkejä:

Ajankohtaista